Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Психотерапия

 

Психотерапията (личните консултации с психотерапевт), е съзнателно междуличностно отношение между психотерапевт и клиент. С помощта на обучен психотерапевт клиентътуспява да превъзмогне много свои проблеми в възникнали в различни сфери на живота, в които сам не е успял да се справи. С прилагането на различни техники и методология клиентът придобива нов поглед върху проблемите си, усвоява по-пълноценно ресурсите, с които разполага и с тяхна помощ преприема стъпки за постигане на желаните цели. Под умелото ръководство и подпомагане на психотерапевта клиентът сам взима решение как да продължи напред в живота си, как да определи приоритетите си, на които да отдава по-голямо вниомание. В разговорите с него клиентът придобива страничен поглед за проблемите си, вгежда се по-надълбоко в себе си и открива скрити резерви, за които дори не е предполагал, че има.

Психотерапията има за цел да повиши чувството на себепознанието и осъзнаването за по-добро благосъстояние. Психотерапевта използва набор от техники, основаващи се на опита връзка-общество, диалог, общуване, промяна на поведението и други. За всеки клиент техниките се прилагат индивидуално и са предназначени за подобряване на психичното му здраве, за подобряване на отношенията му с близките, роднините, социалното общество. Всеки сеанс надгражда постигнатото от предходните. Провеждат се толкова сеанси, колкото всеки клиент установи сам за себе си, че са му необходими, за да постигне желания резултат.

 

Доверието между психотерапевт и клиент е основополагащо при съвместната дейност, която осъществяват.

 

“Психотерапевтът трябва да бъде tabula rasa – празна плочка, върху която клиентът може да проектира собствените си чувства, мисли, отношения. След това те могат да бъдат анализирани от психотерапевта, като по този начин той разширява пространството в съзнанието му. “
Д-р Браян Уайс – психотерапевт

 

 “Търпение и подходящо време... всичко идва с времето си. Животът не може да бъде пришпорван, не може да бъде разработен по график – както толкова много хора искат да бъде. Трябва да приемем това, което получааме в определен момент и да не искаме повече. Животът е безкраен, така че ние никога не умираме – всъщност ние никога не сме се раждали – само минаваме през различни етапи. Няма край - хората имат много измерения. Времето не е такова, каквото го виждаме, а е по-скоро уроците, които сме научили.”
Духовен учител 

 

Теми за консултиране:
 • Лична мотивация при вземане на решения от различен характер
 • Определяне на силните и слабите страни на характера и личността – утвърждаване на силните страни и преодоляване на влиянието на слабостите
 • Възпитание, мироглед, развитие и израстване на личността
 • Самоанализ, самообучение в процеса на себепознанието
 • Определяне на приоритетите в живота, мисия в този живот
 • Образование, обучение, допълнителни квалификации – ползата от тях
 • Страхове и ограничения влияещи на процеса на вземане на решение
 • Религия и вяра – кое от двете или и двете
 • Здравето
 • Управление и разрешаване на конфликти
 • Страхове, фобии, притеснения, преживяно насилие – следствията от тях
 • Проблеми и мироглед в тинейджърска възраст
 • Студентски вълнения – избор на посока след дипломирането
 • Възрастни хора с обременен живот
 • Произход на семейството и следствията
 • Сложни взаимоотношения в семейството, с роднините, с децата, с родителите
 • Взаимоотношения с другите – във всички сфери на живота
 • Общуване с приятели, познати, колеги, работодатели, ръководители
 • Затруднения и трудни взаимоотношения с колеги на работното място
 • Как да направите бъдещето си по-добро и да придобиете всичко, за което си мечтаете
 • Как постигате това, което желаете
 • Как да бъдете такива, каквито искате да бъдете
 • Как да контролираме състоянието на духа си
 • Как да откривате, събуждате, усвоявате и оползотворявате енергията, която се съдържа във Вас
 • Как да ги разпознавате уроците в живота и да ги използвате за свое добро
 • Как да намирате изход от нежеланите обстоятелства
 • Как да реализирате себе си при всички обстоятелства
 • Как да черпим от умствените ресурси, за които не сте знаели, че притежавате
 • Как да подобрите Вашия вътрешен живот и така да подобрите и външните обстоятелства в живота си
 • Как  да престанете да привличате онова, което не желаете и да привличате само това, което желаете
 • Как да насочвате и контролирате своите сили и да използвате великата мощ на Вашата мисъл. Законът за привличането
 • Как да познаете мъдростта на сърцето и душата си
 • Как да се научите да прощавате и да използвате силата на любовта и благодарността. Книгите на Луиз Хей
 • Как да разкривате какви са мислите и намеренията на хората, с които общувате
 • Как да вземате решение в трудна ситуация и на кръстопът
 • Как сами да направлявате живота си
 • Как да привлечете идеалния партньор и идеалната връзка
 • Как да разчитате единствено на себе си
 • Кка да преодолявате своята несигурност
 • Как да осъществите големите си мечти и желания
 • Как да не бъдете зависими от другите
 • Как да избягвате сравненията с другите
 • Как да постигате целите си с помощта на метода на Уолт Дисни
 • Как да научите околните да се съобразяват с Вас
 • Как да кандидатствате успешно за нова работа
 • Как да съблюдавате някои правила при интервюта за работа
 • Как да разширете Вашия бизнес или си намерете идеалната работа – Вашето истинско призвание
 • Как да установявате добри взаимоотношения с колеги, партньори, клиенти
 • Как да разбирате кои Ваши чувства и мисли са свързани с определени части на тялото и с различни болести
 • Как Вашите емоционални и психически състояния ви влияят на физическо ниво
 • Как да осъзнаете как нерешените проблеми влияят на здравето Ви и какво е нужно за Вашето добро здравословно състояние
 • Как да разберете как да използвате силата на ума и сърцето си, за да излекувате тялото си чрез съзидателна визуализация, релаксация и медитация
 • Как да мотивирате себе си и преодолявате съмнението в собствените сили
 • Как да мотивирате и вдъхновявате другите
 • Как да разбирате и тълкувате сигналите на тялото на всеки човек

 1. Знаете ли как да използвате личните си ресурси и качества на личността, които всеки от нас притежава, но не всеки знае как да използва?
 2. Желаете ли да се научите как да си поставяте цели в живота и как да ги осъществите?
 3. Трудно ли Ви е да вземете решение как да реализирате поставена цел?
 4. Желаете ли да се подобрят взаимоотношенията Ви с околните – Вашите близки, колеги, работодатели, приятели?
 5. Натоварени ли сте с много стрес в ежедневието си?
 6. Желаете ли да станете по-успешен изпълнител на служебните си задължения и да се научите да използвате потенциала си за израстване в кариерата?
Запишете си час, Сега!