Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Дейността на асистенти и мениджъри в отдел “Свежи и замразени хранителни продукти” в търговска верига за бързооборотни стоки
Семинар  на тема: Дейността на асистенти и мениджъри в отдел “Свежи и замразени хранителни продукти” в търговска верига за бързооборотни стоки
 


Спецификация на обучението

Тема на обучението: Изясняване спецификата на дейността-по какво се различава от дейността в другите отдели, взаимодействие с тях. Оперативна работа с партньорите-фирми доставчици, с държавни институции. Стратегическо управкление на отдела, на асортимента, на договорите, други теми.

Към кого е насочено обучението: Асортимент-мениджъри, Продуктови мениджъри, Категория-мениджъри, Байери в търговска верига за хранителни стоки – български и чуждестранни.

Цел на обучението: Подобряване организацията на работа. Повишаване на резултатите от дейността – по всички показатели. Поддържане на ниво конкурентноспособността на отдела в сравнение с другите такива в другите търговски вериги. Повишаване на квалификацията и професионализма.

Методи и техники на обучение: Изготвяне на статистически анализи, таблици, справки, годишен бюджет. Водене на делова писмена кореспонденция. Преговори с партньорите. Управление на времето и организация на работния процес. Техники и методи за вземане на решение, прокарване на идеи и други.

Умения и знания на обучителя – Галя Йосифова: Всички техники използвани в семинара са знания придобити по време на обучението й в различни висши учебни заведения в България и Германия. Базирани са и на богатия профе сионален опит придобит като Категория-мениджър в търговски вериги за хранителни стоки.

Оценка на ефективността от обучението: В началото и в края на двата дни участниците определят по скалата от 1 до 100 своите очак вания и степента на удовлетвореност от наученото по време на обучението. Обратна връзка с участниците за коментари, споделяне, въппроси, консултиране.

Други условия:
Период за провеждане - по план график
Времетраене на обучението - от 9:30ч до 18:00ч
Цена на обучението за един участник (два дни) - 140 лв
Записване за участие – най-късно до дата - eдна седмица преди началото
Брой участници в обучението - минимум - 4  /  максимум 10
Записвания по телефон - 0888 58 55 79
Записвания по е-майл - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - Формуляр за записване
Място на провеждане - ул. Тунджа 33 – до баня Мадара


Заплащане по банков път, с пощенски запис или на място
Райфайзенбанк АД - София,  Гала Креатив Консултинг ЕООД,  ЕИК: 200 550 882, Банкова сметка в лева - IBAN: BG 04 RZ BB9155 102244 1110 ; BIC: RZBBBGSF
МОЛ: Галя Ангелова Йосифова
Адрес за кореспонденция: 1510 София, ж.к.Х.Димитър, ул.К.Честименски 76, ап.609