Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Обучение и семинари
 
 
Уважаеми посетители на страницата,

Бих искала да ви запозная накратко с новите предложения, които имам към вас. Подготвих теми за семинарни обучения (еднодневни и двудневни), които са изготвени на базата на професионалния, образователния и житейски опит, които натрупах през последните почти двадесет години – в България и Германия. Информацията, която включвам за разглеждане е изпитана и преживяна от мен, затова реших да споделя моя опит с вас – какво подпомага, какво пречи, какво спъва реализирането на желаните от нас мечти, стремежи и цели, какви методи и техники водят до успех, как се развиват личностните качества необходими за тяхното осъшествяване, как се постигат успешно положителни промени в живота.

1. Основна и водеща за мен е темата “Как да внесем положителни промени в живота си”. Много хора искат да го направят, но по различни причини не успяват или стигат до някъде и се отказват. Много хора не познават добре себе си, не познават способностите, талантите, дарбите, които имат, не знаят как да ги развият, използват, разработят, променят живота си чрез тях. Много хора не могат да намерят основната цел в живота си, да намерят смисъла му, да изпитват щастие от начина си на живот, от взаимоотношенията си с околните, с близките, с колегите. Всички тези теми се разглеждат по време на този семинар. Споделя се опит, вижда се страничната гледна точка, очертават се нови възгледи, мирогледът и светоусещането придобиват друг смисъл. Това обучение е двудневно – провежда се в събота и неделя от 09.30ч до 18ч.

2. Друга актуална тема - предложена за еднодневен семинар, е темата за хората индиго и кристалните деца – новото поколение, което внася промени в човешката еволюция. Много се говори, коментира, пише за тях. Много родители срещат проблеми при отглеждането им, възпитанието им, взаимоотношенията им с тях. Голяма част от младите хора не са наясно със самите себе си, не са ориентирани в живота си - усещат, че са различни, че имат невероятни таланти и способности, смятат се за неразбрани и отхвърлени по една или друга причина и търсят отговори на куп въпроси. Като майка на дете индиго познавам съвсем отблизо това ново поколение хора и съчетано с психологическия аспект на портрета им вярвам, че тази тема интригува и интересува много хора на всякаква възраст.      

3. Следваща тема за семинарно обучение е темата за мотивацията на човека за повишаване на резултатите от дейността му. Много консултантски фирми предлагат обучение по тази злободневна тема – това, което аз подготвих за вас е базирано изцяло на опита – моят и на други хора, върху които имам наблюденя – в България и Германия. Желанието ми е да получите познания за работещи модели и техники, напълно приложими в ежедневието, а не само като суха теория.

4. и 5. Тъй като последните десет години от живота си посветих на работата си като Категория мениджър / Асортимент мениджър / Байер за отдел Млечни продукти, Дълбоко замразени храни, Свежи храни - в търговска верига за бързооборотни стоки и познавам изключително добре тънкостите на тази професия, реших да създам Училище за мениджъри и асистенти, в което да обучавам желаещите да се развиват в тази професия (за работещи и за кандидати). Две теми за семинари са посветени на тях – едната от тях е конкретно за горепосочените отдели, а другата е общо за професията мениджър и асистент в отдел Покупки в търговска верига. На пазара вече има голям брой търговски вериги, а конкретна подготвка за спецификата на тези две длъжности не се предлага като обучение във висшите учебни заведения. Всеки, който желае да получи познания в тази насока е добре дошъл на тези два семинара. На по-късен етап през следващата 2011г ще има разширено обучение, на което ще се канят за лектори - действащи мениджъри, асистенти, търговски директори на отдел Покупки, които да дават яснота и отговори на много актуални въпроси за дейността в търовските вериги.

6. Още една интересна и нужна тема за бизнеса с храни е темата за мърчандайзинга в търговските вериги. Темата на семинара е насочена конкретно към изпълнение на длъжността за отделите Млечни продукти, Дълбоко замразени храни и Свежи храни. Информацията за този семинар е базирана изцяло на професионалния ми опит в тази сфера.   
 
1. Семинар на тема: Как да внесем положителни промени в живота си (двудневен = събота и неделя) – от 09.30ч до 18ч.
За записване на този семинар използвайте:Формуляр за записване

2. Семинар на тема: Децата индиго – разпознаване, възпитание, взаимоотношения (еднодневен = събота или неделя) – от 09.30ч до 18ч.
За записване на този семинар използвайте:Формуляр за записване

3. Семинар на тема: Мотивация за работа за повишаване на резултатите от дейността  (еднодневен = петък) - от 09.30ч до 18ч.
За записване на този семинар използвайте:Формуляр за записване

4. Семинар на тема: Мениджмънт и управление на дейността на мениджъра и асистента (в търговска верига за хранителни стоки) за постигане на по-добра квалификация и професионална реализация (двудневен = сряда и четвъртък) - от 09.30ч до 18ч.
За записване на този семинар използвайте:Формуляр за записване

6. Семинар на тема: Мърчандайзинг в търговските вериги за хранителни стоки (еднодневен = петък) - от 09.30ч до 18ч.
За записване на този семинар използвайте:Формуляр за записване

Място на провеждане – 1463 София, ул.Тунджа 33 – партер / до плувен басейн/баня Мадара – до 5-те кюшета, в посока Александровска болница и Военно Медицинска Академия. Блокът се намира на ъгъла на пресичащите се ул.Тунджа и ул.Христо Станчев

Предварително записване и потвърждаване на участието: една седмица преди провеждането на семинара.

Заплащане по банков път - Издаване на опростена фактура:
Райфайзенбанк АД - София,  
Гала Креатив Консултинг ЕООД   -   ЕИК: 200 550 882
Банкова сметка в лева:
IBAN: BG 04 RZ BB9155 102244 1110
BIC: RZBBBGSF
МОЛ: Галя Ангелова Йосифова

Заплащане с пощенски запис:
1510 София, ж.к.Х.Димитър, ул.К.Честименски 76, ап.609
Галя Ангелова Йосифова